เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพร
  Footnotes

  74

  เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพร

  คิดคำนึง

  1. เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพรให้จิตใจรื่นเริงสุขสันต์

  ให้จิตเปี่ยมด้วยรักพระทรงธรรม์ทุกวันมีชัยในพระคุณ

  เล้าโลมใจข้า เล้าโลมใจข้า ให้ฝ่าพงไพรด้วยใจกล้า

  เล้าโลมใจข้า เล้าโลมใจข้า ให้ฝ่าพงไพรด้วยใจกล้า

  2. รู้สึกในพระคุณทูลสรรเสริญเพราะประทานข่าวสารประเสริฐ

  ขอให้ผลความรอดอันล้ำเลิศเกิดในจิตเป็นนิตย์นิรันดร์

  ข้าจะซื่อตรง ข้าจะซื่อตรง ต่อความจริงนั้นของพระองค์

  ข้าจะซื่อตรง ข้าจะซื่อตรง ต่อความจริงนั้นของพระองค์

  เนื้อร้อง : จอห์น ฟอว์เซทท์, 1740–1817

  ทำนอง : จีน-แจคกี โรสโซ, 1712–1778

  เพลงสดุดี 31:23–24

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 6:13