งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่
  Footnotes

  135

  งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่

  สง่างาม

  1. งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่อัศจรรย์!

  เป็นราชันเที่ยงธรรม วิถีพระองค์สัตย์ซื่อ

  โอ้ใครจะไม่หวั่นและสรรเสริญพระนามหรือ?

  พระองค์คือพระผู้ศักดิ์สิทธิ์พระผู้สูงสุด

  2. อัศจรรย์ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงกระทำ

  เป็นกษัตริย์เที่ยงธรรมทรงนำทางความจริง

  โอ้ใครจักมิเกรงและร้องเพลงเทิดพระนาม

  พระทรงความบริสุทธิ์สูงสุดและยิ่งยง

  3. ต่อชาติที่มืดมนพระดลแสงส่องพา

  เราสัญญาบูชาต่อหน้าพระบัลลังก์

  ความจริงและการพิพากษาของพระแผ่ไป

  ทุกคนในโลกาสารภาพต่อพระองค์

  4. แสงพระองค์จะส่องสาดชาติมืดนานมา

  เขาจะวันทาและสัญญาพระเบื้องบน

  สัจจาการพิพากษาจะแผ่ทั่วสากล

  จวบทุกคนยอมรับพระเป็นพระผู้เป็นเจ้า

  เนื้อร้อง : เฮนรี ยู. ออนเดอร์ดองค์, 1789–1858, ตามวิวรณ์ 15:3–4

  ทำนอง : เชื่อกันว่าประพันธ์โดย ฮานน์ ไมเคิล เฮย์ดัน, 1737–1806

  วิวรณ์ 15:3–4

  โรม 14:11