การดูแลทุกวันของพระผู้เป็นเจ้า
  Footnotes

  152

  การดูแลทุกวันของพระผู้เป็นเจ้า

  คารวะ

  1. คราข้ามองอาทิตย์อุทัย

  เมื่อวันใหม่เริ่มเห็นประจักษ์

  ข้ากำลังคิดถึงความรัก

  ที่มาจากสวรรค์ทุกวัน

  2. พระบิดาโปรดทรงฟังข้า

  ขอข้าวันทาขอบพระทัย

  ที่ทรงดูแลและห่วงใย

  บุตรพระองค์ในทุกแดนดิน

  เนื้อร้อง : มารี ซี. เทิร์ค, © 1951 ศยส.

  ทำนอง : วิลลี เรสคี, เกิด 1897 © 1951 ศยส.

  เพลงสดุดี 68:19

  เพลงสดุดี 36:7