ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก
  Footnotes

  69

  ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  คารวะ

  1. ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  ขอทรงนำทางอุ้มชูดูแล

  รวมท่านไว้ปลอดภัยในฝูงแกะ

  ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  [Chorus]

  จนเราเจอจนเราเจอ

  จนเราเจอที่บาทพระเจ้า

  จนเราเจอจนเราเจอ

  ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  2. ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  เมื่อชีวิตถูกรบกวนมากมาย

  ขอพระหัตถ์พระองค์ทรงคุ้มภัย

  ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  [Chorus]

  จนเราเจอจนเราเจอ

  จนเราเจอที่บาทพระเจ้า

  จนเราเจอจนเราเจอ

  ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  3. ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  ขอพระองค์ปกป้องคุ้มครองท่าน

  ทรงทำลายภัยมิให้แผ้วพาน

  ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  [Chorus]

  จนเราเจอจนเราเจอ

  จนเราเจอที่บาทพระเจ้า

  จนเราเจอจนเราเจอ

  ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

  เนื้อร้อง : เจเรไมยาห์ อี. แรนคิน, 1828–1904

  ทำนอง : วิลเลียม จี. ทอเมอร์, 1833–1896

  เธสะโลนิกา ฉบับที่สอง 3:16

  กันดารวิถี 6:24–26