จงฟังเพลงแห่งเทพสวรรค์
  Footnotes

  101

  จงฟังเพลงแห่งเทพสวรรค์

  แข่งขัน

  1. จงฟัง! เพลงแห่งเทพสวรรค์

  สิริแด่ราชันเกิดใหม่!

  สันติและพระคุณแผ่ไป

  พระเป็นเจ้ายกบาปประชา!

  ทุกชาติร่วมกับเทพสวรรค์

  จงพร้อมกันยินดีปรีดา

  ร่วมร้องเพลงและเปล่งวาจา

  พระคริสต์เกิดที่เบ็ธเลเฮ็ม

  [Chorus]

  จงฟัง! เพลงแห่งเทพสวรรค์

  สิริแด่ราชันเกิดใหม่!

  2. จงต้อนรับเจ้าชายสันติ!

  องค์พระบุตรแห่งความชอบธรรม!

  แสงและชีพพระองค์ทรงนำ

  พร้อมด้วยปีกที่รักษาหาย

  ทรงถ่อมองค์ลงจากสวรรค์

  เกิดเพื่อโลกจะหยุดความตาย

  ทรงเกิดมายกชาวโลกนี้

  ให้ประชาฟื้นคืนชีวี

  [Chorus]

  จงฟัง! เพลงแห่งเทพสวรรค์

  สิริแด่ราชันเกิดใหม่!

  เนื้อร้อง : ชาร์ลส เวสลีย์, 1708–1788

  ทำนอง : เฟลิกซ์ เมนเดล โซล , 1809–1847

  ลูกา 2:8–14

  ๓ นีไฟ 25:2