ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์
  Footnotes

  150

  ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์

  อ่อนโยน

  1. ฉันรู้ว่าพระบิดาทรงพระชนม์เเละรักฉัน

  พระวิญญาณทรงกระซิบให้ฉันรู้

  ว่านี่เป็นความจริงบอกว่านี่เป็นความจริง

  2. พระองค์ทรงส่งฉันมาดำรงชีวาตามแผน

  พระวิญญาณทรงกระซิบให้ฉันรู้

  ว่าฉันทำตามได้บอกว่าฉันทำตามได้

  เมื่อบรรเลงด้วยออร์เเกน ให้ใช้มือเท่านั้น (ไม่ให้ใช้คันเหยียบ)

  เนื้อร้องเเละทำนอง : รีด เอ็น. นีบลีย์, เกิด 1923 © 1969 ศยส.

  โมโรไน 10:5

  อับราฮัม 3:22–28