แม้นอกศาสนาจักรเบื้องล่าง
  Footnotes

  43

  แม้นอกศาสนาจักรเบื้องล่าง

  โศกเศร้า

  1. แม้นอกศาสนาจักรเบื้องล่าง

  ทั้งข้าวสาลีหญ้าขึ้นด้วยกัน

  เมื่อไหร่พระเยซูจักริดรอน

  และถอนหญ้าหนามด้วยความโกรธา

  [Chorus]

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  2. จักบรรเทาความหวั่นที่นั่นหรือ

  เมื่อหวนระลึกเขาอยู่ที่นี่

  ฟังมากเท่าใดรู้ซึ้งเท่าใด

  เติบโตแต่ไหนในกลุ่มสาลี

  [Chorus]

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  3. เปล่านี่ยิ่งจะซ้ำเติมตัวเขา

  ให้วางวายภายใต้คุณความดี

  สำหรับเขาพระคำและศรัทธา

  กลายเป็นเครื่องมือแห่งความวายปราณ

  [Chorus]

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  4. เมื่อเราพบกันดูไม่ผิดแผก

  คนแปลกหน้าคิดล้วนเป็นสาลี

  แต่ในพระเนตรทรงเดชองค์เจ้า

  ใจเราปรากฏฺหมดครามเคลือบแฝง

  [Chorus]

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  5. หญ้าหนามควรเหลือเพื่อเหตุหลายอย่าง

  บ้างเห็นแก่เพื่อนผู้เตือนอ้อนวอน

  ที่เหลือองค์ท่านต่อต้านทางเดิน

  ดำเนินให้เสร็ดสําเร็จสมหวัง

  [Chorus]

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  6. แม้มันเติบใหญ่ใบก้านแข็งแรง

  แผนแห่งพระองค์ไม่ประสงค์นาน

  พระเก็บเกี่ยวล้วนส่วนของพระองค์

  จะทรงโยนหญ้าสู่อเวจี

  [Chorus]

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  7. โอ น่าหวาดหวั่นเป็นเช่นนั้นหรือ

  เก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ชนต้องรู้ไหม

  ทุกคนเป็นหญ้าหรือว่าสาลี

  โปรด ชี้เตรียมฉันเพื่อวันเก็บเกี่ยว

  [Chorus]

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  ไม่ช้าหน้าเก็บเกี่ยวข้าว

  ในนาเทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เทวาเร่งเร้า

  เกี่ยวข้าวสู่เรือน

  เนื้อร้อง : ดับเบิลยู. เอ. โมซร์ท.