ขอเชิญท่านผู้วางใจ
  Footnotes

  97

  ขอเชิญท่านผู้วางใจ

  สง่างาม

  1. ขอเชิญท่านผู้วางใจ

  ชื่นใจยินดีมีชัย!

  เชิญมาเชิญมาไวสู่บ้านเบ็ธเลเฮ็ม

  มาเฝ้าพระกุมาร

  ราชาแห่งเทพปรีดิ์เปรม

  [Chorus]

  เชิญมาสักการะพระองค์

  เชิญมาสักการะพระองค์

  เชิญมาสักการะพระองค์

  พระคริสต์เจ้า

  2. จงเปล่งเสียงสรรเสริญท่าน

  เถิดเหล่าเทพในวิมาน

  ร้องให้กังวานเถิดชาวสวรรค์เบื้องบน!

  สิริแด่พระเจ้า

  สิริในที่สูงสุด

  [Chorus]

  เชิญมาสักการะพระองค์

  เชิญมาสักการะพระองค์

  เชิญมาสักการะพระองค์

  พระคริสต์เจ้า

  3. เราน้อมตนต้อนรับท่าน

  พระประสูติเช้าวันนี้

  เยซูขอพระองค์อุดมด้วยสิริ

  พระบุตรพระบิดา

  มาปรากฎในเนื้อหนัง

  [Chorus]

  เชิญมาสักการะพระองค์

  เชิญมาสักการะพระองค์

  เชิญมาสักการะพระองค์

  พระคริสต์เจ้า

  เนื้อร้อง : เชื่อว่าประพันธ์โดย จอห์น เอฟ. เวด, ประมาณ 1711–1786; แปลโดย เฟรดเดอริก โอเคลีย์, 1802–1880

  ทำนอง : เชื่อว่าประพันธ์โดย จอห์น เอฟ. เวด

  ลูกา 2:8–20

  เพลงสดุดี 95:6