ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์
  Footnotes

  59

  ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์

  สงบ

  1. ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์

  ข้อความแสนหวานนี้ช่างปลอบโยน!

  พระทรงชนม์ผู้ครั้งหนึ่งดับขันธ์

  พระทรงชนม์พระอยู่หัวของฉัน

  พระทรงชนม์เพื่อให้รักแก่ฉัน

  พระทรงชนม์เพื่ออ้อนวอนเพื่อฉัน

  พระทรงชนม์เพื่อป้อนวิญญาณโหย

  พระทรงชนม์เพื่อช่วยยามแรงโรย

  2. พระทรงชนม์เพื่อฉันมีเหลือแหล่

  พระทรงชนม์เพื่อคุ้มครองดูแล

  พระทรงชนม์เพื่อปลอบยามเหนื่อยอ่อน

  พระทรงชนม์เพื่อฟังฉันวิงวอน

  พระทรงชนม์เพื่อความกลัวมลาย

  พระทรงชนม์เช็ดน้ำตาแห้งหาย

  พระทรงชนม์เพื่อคลายทุกข์ในทรวง

  พระทรงชนม์เพื่อให้พรทั้งปวง

  3. พระทรงชนม์พระสหายสวรรค์

  พระทรงชนม์และรักฉันนิรันดร์

  พระทรงชนม์ฉันจะร้องเริงร่า

  พระทรงชนม์ศาสดาราชา

  พระทรงชนม์ให้ฉันมีลมปราณ

  พระทรงชนม์ฉันจะพ้นความตาย

  พระทรงชนม์เพื่อเตรียมบ้านให้ฉัน

  พระทรงชนม์เพื่อนำฉันถึงนั่น

  4. พระทรงชนม์! เราสรรเสริญนามนั้น!

  พระทรงชนม์พระผู้ช่วยเดียวกัน

  โอ้ข้อความหวานนี้แสนสุขล้น

  “ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์!”

  พระทรงชนม์! สิริแด่นามนั้น!

  พระทรงชนม์พระผู้ช่วยเดียวกัน

  โอ้ข้อความหวานนี้แสนสุขล้น

  “ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์!”

  เนื้อร้อง : แซมิวเอล เมดลีย์, 1738–1799

  ทำนอง : เลวิส ดี. เอ็ดวาร์ดส, 1858–1921

  โยบ 19:25

  เพลงสดุดี 104:33–34