เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน
  Footnotes

  62

  เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน

  คารวะ

  1. เมื่อข้านึกถึงพระเยซูท่าน

  บันดาลให้รื่นชื่นใจ

  แต่ถ้าพบพักตร์จักสุขเพียงไร

  และได้อยู่ชิดพระองค์

  2. พระนามพระองค์ผู้แสนประเสริฐ

  เลิศล้ำไม่อาจเปรียบได้

  ยศศักดิ์แห่งท่านรุ่งเรืองวิไล

  โอพระผู้ไถ่ปวงชน!

  3. พระเป็นที่พึ่งคนใจชอกช้ำ

  สุขสำหรับคนอ่อนโยน!

  พระองค์ทรงเมตตาการุณล้น

  ต่อคนตกคนค้นหา!

  4. เยซูพระทรงเป็นความสุขสันต์

  ทรงเป็นรางวัลชีวี

  ขอพระทรงเป็นแสงรัศมี

  บัดนี้ชั่วนิรันดร!

  เนื้อร้อง : เชื่อว่าประพันธ์โดย เบอร์นาร์ด แห่งแคลร์วอห์, ประมาณ 1091–1153

  ทำนอง : จอห์น บี. ไดคส์, 1823–1876

  เพลงสดุดี 104:34

  อีนัส 1:27