ขอให้เรารุดไป
  Footnotes

  124

  ขอให้เรารุดไป

  แข็งขัน

  1. ขอให้เรารุดไปในการงานของพระเจ้า

  เมื่อชีพเราหาไม่ก็จะได้รับรางวัล

  ให้เรามั่นแกว่งดาบปราบปรามเพื่อความดี

  ดาบนี้คือดาบสัจจา

  [Chorus]

  อย่ากลัวแม้ศัตรูหยันประณามลง

  จงกล้าเพราะว่าพระเจ้าอยู่ข้างเรา

  หูอย่าเบาเชื่อเมื่อคนชั่วพูดบอกเรา

  แต่พระเจ้าเท่านั้นเราจะเชื่อฟัง

  2. เราไม่ท้อถอยแน่แม้จำนวนเราน้อยเหลือ

  เมื่อเทียบกับไพร่พลมากล้นของฝ่ายตรงข้าม

  แต่อำนาจลึกล้ำจะค้ำเธอและฉัน

  ในอุดมการณ์สัจจา

  [Chorus]

  อย่ากลัวแม้ศัตรูหยันประณามลง

  จงกล้าเพราะว่าพระเจ้าอยู่ข้างเรา

  หูอย่าเบาเชื่อเมื่อคนชั่วพูดบอกเรา

  แต่พระเจ้าเท่านั้นเราจะเชื่อฟัง

  3. ถ้าเราทำความดีไม่ต้องมีความหวาดหวั่น

  เพราะราชันผู้ช่วยจะอยู่ด้วยชั่วนิรันดร์

  ในวันโศกเศร้าองค์พระเจ้าจะปลอบโยน

  เพิ่มผลอุดมการณ์สัจจา

  [Chorus]

  อย่ากลัวแม้ศัตรูหยันประณามลง

  จงกล้าเพราะว่าพระเจ้าอยู่ข้างเรา

  หูอย่าเบาเชื่อเมื่อคนชั่วพูดบอกเรา

  แต่พระเจ้าเท่านั้นเราจะเชื่อฟัง

  เนื้อร้องและทำนอง : อีแวน สตีเฟนส์, 1854–1930

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 6:33–37

  ๑ นีไฟ 22:15–17