บัญญัติพระผู้เป็นเจ้า
  Footnotes

  52

  บัญญัติพระผู้เป็นเจ้า

  อ่อนโยน

  1. บัญญัติพระผู้เป็นเจ้า

  เปียมคำสอนอันเมตตา

  จงมาวางภาระที่พระเจ้า

  และวางใจในพระองค์

  2. พระองค์ทรงเฝ้าพิทักษ์

  รักษาสิทธิชนผอง

  สองหัตถ์พระองค์จะทรงประคอง

  ปองอภิบาลปวงชน

  3. ใยให้ภาระกังวล

  บีบคั้นกมลเหนื่อยหน่าย?

  รีบไปเฝ้าพระบิดาสวรรค์

  และสุขสันต์ชื่นชีวี

  4. พระเจ้าเปี่ยมล้นความดี

  ไม่มีแปรเปลี่ยนเวียนผัน

  ฉันวางภาระแทบบาททั้งสอง

  และร้องบรรเลงเปล่งเสียง

  เนื้อร้อง : ฟิลิป ดอดดริดจ์ 1702–1751

  ทำนอง : โยฮันน์ จี. นะเกลี, 1773–1836 เรียบเรียงโดยโลเวลล์เมสัน, 1792–1872

  ยอห์น ฉบับที่หน่ึง 5:3

  เพลงสดุดี 55:22