พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษพวกเรา
  Footnotes

  31

  พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษพวกเรา

  กระฉับกระเฉง

  1. พระผู้เป็นเจ้าของบรรพบุรุษพวกเรา

  ทรงโปรดให้ดาวสองพราวแพรวในเวหา

  สุกใสสกาววาววับทั่วท้องนภา

  เราขอวันทาด้วยบทเพลงขอบพระทัย

  2. ในกาลครั้งก่อนทรงนำด้วยรักเมตตา

  โปรดให้เกิดมาในแผ่นดินถิ่นเสรี

  โปรดเป็นผู้ครองปกป้องนำทางชีวี

  เราเลือกวิถีพระวาทีเราทำตาม

  3. พระกรแข็งขันจงคุ้มกันพิทักษ์เรา

  จากเหล่าโรกภัยและการณรงค์รบรา

  ขอให้ดวงใจเราเปี่ยมล้นด้วยศรัทธา

  ขอพระการุณเกื้อกูลเราให้สุขสันต์

  เนื้อร้อง : แดเนียล ซี. รอเบิร์ทส, 1841–1907

  ทำนอง : จอร์จ ดับเบิลยู. วอร์เรน, 1828–1902

  เพลงสดุดี 33:12

  อีเธอร์ 2:12