แม้การทดลองหนัก
  Footnotes

  51

  แม้การทดลองหนัก

  ชื่นบาน

  1. แม้การทดลองหนักดักทางท่าน

  อย่าหวั่นสิทธิชนจงรุดหน้า

  อีกไม่นานวันฟื้นคืนชีวา

  จะแผ่สัจจาและชีพทั่วโลก

  จะแผ่สัจจาและชีพทั่วโลก

  2. แม้สิ่งร้ายภายนอกรอเราอยู่

  จงรู้เวลาหาเหลือนานไม่

  ก่อนที่พระคริสต์เสด็จมาใหม่

  พร้อมทวยเทพไทห้อมล้อมเรืองรอง

  พร้อมทวยเทพไทห้อมล้อมเรืองรอง

  3. จงชูใจท่านสรรเสริญพระเจ้า

  อย่าเพลาในการยินดีปรีดา

  แม้ทุกข์ตรมขมขื่นดื่นโลกา

  พระคริสต์ตรัสว่า“เรามีสันติ”

  พระคริสต์ตรัสว่า“เรามีสันติ”

  4. แม้สิทธิ์ของเราถูกเขาลบหลู่

  แม้ศัตรูปลิ้นปล้นเราจนลง

  สัญญาของจีโฮวามั่นคง

  พระประสงค์จีโฮวาไม่แปร

  พระประสงค์จีโฮวาไม่แปร

  5. งานนี้กำลังรุดหน้าต่อไป

  เหตุการณใหญ่ยิ่งกำลังกลิ้งกาย

  อาณาจักรของชนยุคสุดท้าย

  “หินเล็ก”ต้องกระจายเต็มโลกา

  “หินเล็ก”ต้องกระจายเต็มโลกา

  6. แม้ซาตานพาลเพียรก็ไร้ค่า

  วาจาศาสดาโบราณกล่าว

  แน่นอนดั่งบัลลังก์ของพระเจ้า

  คนเราและมารลบล้างไม่ได้

  คนเราและมารลบล้างไม่ได้

  7. สิริมีแด่พระนามพระองค์

  ผู้ทรงส่งคนรับใช้ออกมา

  พิสูจน์ชนชาติและป่าววาจา

  ข่าวปรีดาของความรอดทางโลก

  ข่าวปรีดาของความรอดทางโลก

  เนื้อร้อง : เอลิซา อาร์. สโนว์, 1804–1887

  ทำนอง : จอร์จ แคร์เลสส์, 1839–1932

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 58:2–4

  ยอห์น 16:33