ลุกขึ้นและไปพระวิหาร
  Footnotes

  143

  ลุกขึ้นและไปพระวิหาร

  ตั้งใจ

  1. ลุกขึ้นและไปพระวิหารเถิด

  หาทางประเสริฐที่นำหน้า

  ผนึกกับคนรักชั่วเวลา

  ทั้งบรรดาคนเป็นคนตาย

  2. เรียนรู้แผนแห่งความรอดพิสุทธิ์

  รีบรุดทำตามกฎศักดิ์สิทธิ์

  ดำรงชีพเพื่อรับพรเป็นนิจ

  จากพระผู้สถิตสูงสุด

  3. เอโลฮิมองค์ออกแบบโอฬาร

  โปรดประทานอำนาจสวรรค์

  เมื่อเหล่าบุตรที่ศรัทธาร่วมกัน

  หมั่นรับใช้ในพระวิหาร

  เนื้อร้อง : จีน แอล. แคเบอร์รี, เกิด 1918© 1985 ศยส.

  ทำนอง : รอเบิร์ท พี. แมนูกิน, เกิด 1910© 1985 ศยส.

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 109:13–21

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 132:46