บอกมา สัจจะคืออะไร
  Footnotes

  139

  บอกมา สัจจะคืออะไร

  แน่วแน่

  1. สัจจะคืออะไรหรือ?

  โอ้คือจินดาวิไลล้นทรัพย์สกลสร้างมา

  และสัจจาจะเลอเลิศประเสริฐล้ำคุณค่า

  เมื่อมหามงกุฎเรืองรัตน์ของกษัตริย์ทรงชัย

  นั้นเทียบได้เพียงปฏิกูลมูลฝอย

  2. สัจจะคืออะไรหรือ?

  โอ้คือรางวัลสดใสสุดมนุษย์และพระเจ้าปอง

  ไปหา ณ เบื้องล่างที่มันพร่างพราวแสงทองหรือขึ้นจ้องส่องหา

  ในนภาลัยกว้างไกลสุด

  นี้เป็นจุดปรารถนาสง่ายิ่ง

  3. ทรราชอาจสูญคทา

  เมื่อพายุแรงแห่งความเที่ยงธรรมพัดซัดกระหน่ำ

  แต่เสาสัจจาทนจนถึงที่สุดประจำ

  และป้อมกำบังยังคงยงยืนเหนือลมพลัง

  และความหวังพังภินท์ของทรราช

  4. สัจจะคืออะไรหรือ?

  โอ้คือที่ต้นที่ปลายเพราะมันอยู่เหนือวันเวลา

  แม้โลกแตกแหลกลงและสวรรค์หันลับตา

  แต่สัจจาแหล่งรวมชีวังยังคงอยู่คู่กาล

  เนิ่นนานชั่วนิจนิรันดร์มิผันแปร

  เนื้อร้อง : จอห์น แจคส์, 1827–1900

  ทำนอง : เอลเลน โนวเลส เมลลิง, 1820–1905

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 93:23–28

  ยอห์น 18:37–38