บนกางเขนแห่งคัลวารี
  Footnotes

  86

  บนกางเขนแห่งคัลวารี

  จริงจัง

  1. บนกางเขนแห่งคัลวารีเขาตรึงองค์พระเจ้าของเรา

  ผนึกการเสียสละด้วยเลือดทำให้พระคำศักดิ์สิทธิ์

  2. บนกางเขนพระองค์ทรงสิ้นเพื่อให้มวลมนุษย์เข้าใจ

  ว่าความตายจะเปิดทางเดินสู่ชีวิตในนิรันดร

  3. บนกางเขนพระผู้ช่วยทรงสิ้นเพื่อนำการเกิดใหม่มา

  ให้มวลมนุษย์โดยทรงฟื้นคืนมาอย่างมหัศจรรย์

  เนื้อร้อง : วิเลท ไรอัล, 1890–1954. © 1948 ศยส.

  ทำนอง : ลีรอย เจ. รอเบิร์ทสัน, 1896–1971 © 1948 ศยส.

  ลูกา 23:33, 46

  ฮีลามัน 14:14–19