ไซอันแสนงามเบื้องบน
  Footnotes

  25

  ไซอันแสนงามเบื้องบน

  ชดช้อย

  1. ไซอันแสนงามเลิศเบื้องเมืองบน

  เมืองงามที่ฉันรักดังกมล

  ประตูงามขาวแวววาวสุกใส

  พระวิหารงามเป็นแสงนวลใย

  พระถูกประหารณคัลวารี

  เปิดประตูมุกให้ฉันพักพิง

  [Chorus]

  ไซอันไซอัน

  แสนงามไซอัน

  สง่างามไซอัน

  ไซอันนครแห่งพระเจ้า!

  2. สวรรค์แสนงามสว่างไสว

  เหล่าเทพงามสวมชุดขาวพราวพราย

  สำเนียงเพลงไพเราะชวนฟังเพลิน

  เคล้าคลอคู่เสิยงพิณซ้องสรรเสริญ

  ที่นั่นฉันจะร่วมร้องเปล่งเสียง

  บูชาแทบบาทพระผู้ช่วยเคียง

  [Chorus]

  ไซอันไซอัน

  แสนงามไซอัน

  สง่างามไซอัน

  ไซอันนครแห่งพระเจ้า!

  3. มงกุฎแสนงามบนทุกศีรษะ

  ใบปาล์มงามในมือผู้ชนะ

  เสื้อคลุมงามผู้ถูกไถ่สวมใส่

  ทุกคนที่เข้าไปล้วนวิไล

  ฉันเร่งรีบเดินไปโดยเร็วพลัน

  ฉันจะพักพิงนิรันดร์ที่นั่น

  [Chorus]

  ไซอันไซอัน

  แสนงามไซอัน

  สง่างามไซอัน

  ไซอันนครแห่งพระเจ้า!

  เนื้อร้อง : จอร์จ จิลล์, 1820–1880

  ทำนอง : โจเซฟ จี. โฟนส์, 1828–1906

  วิวรณ์ 7:9–17

  วิวรณ์ 21:2, 21–23