เพราะพลังเทือกเขา
  Footnotes

  19

  เพราะพลังเทือกเขา

  กระฉับกระเฉง

  1. เพราะพลังเทือกเขาเราวันทา

  พระเจ้าของผองบิดร

  โดยสัมผัสของดินแห่งสิงขร

  พระสอนลูกหลานหาญแกร่งกล้า

  พระอง์ทรงนำอิสเรลพงศ์พันธุ์

  อยู่กันเสรีนานมา

  [Chorus]

  เพราะพลังเทือกเขาเราวันทา

  พระเจ้าของผองบิดร

  2. นานเนาเราระทมตรมสลด

  โดยผู้กดขี่รังแก

  พระองค์ทรงช่วยเหลือเมื่ออ่อนแอ

  พระทรงแผ่พลังวังชา

  เราเดินทางกลางศัตรูมากมาย

  แม้กายเปลี้ยเพลียแรงรา

  [Chorus]

  เพราะพลังเทือกเขาเราวันทา

  พระเจ้าของผองบิดร

  3. พระองค์ทรงนำเรารอดปลอดภัย

  มาในเขตเขากั้นกลาง

  ที่คุ้มครองผองชนพระนำทาง

  มาจากต่างดินถิ่นพารา

  เพราะดินอุดมสมบูรณ์พูนผล

  เพราะสายชลและศิลา

  [Chorus]

  เพราะพลังเทือกเขาเราวันทา

  พระเจ้าของผองบิดร

  4. เราเป็นผู้ดูแลกระโจมไฟ

  ซึ่งต้องไม่มอดมืดมน

  กลางความสงบเงียบของเวหน

  เราเป็นคนเฟ้าแท่นบูชา

  จากหินลำน้ำแห่งหาญพุ่งพวย

  ดุจตีด้วยไม้บาทา

  [Chorus]

  เพราะพลังเทือกเขาเราวันทา

  พระเจ้าของผองบิดร

  เนื้อร้อง : เฟลิเฃีย ดี. ฮีแมนส์, 1793–1835; ดัดแปลงโดย เอ็ดวาร์ด แอล. สโลน, 1830–1874

  ทำนอง : อีแวน สตีเฟนส์, 1854–1930

  เพลงสดุดี 95:1–7