เมื่อศรัทธาคงมั่น
  Footnotes

  53

  เมื่อศรัทธาคงมั่น

  สงบ

  ฉันจะไม่สงสัย ไม่หวั่นหวาด

  เพราะอำนาจและรักพระเจ้าอยู่ใกล้

  ของประทานช่วยพบกำลังภายในและสันติในอุรา

  ฉันขอถวายอ้อนวอนความอ่อนน้อมวางใจพระบิดา

  พระวิญญาณทรงนำและความรักบอกว่า

  เมื่อศรัทธาคงมั่น ความหวั่นมลาย

  เนื้อร้อง : นาโอมิ ดับเบิลยู. แรนดอลล์, เกิด 1908. © 1985 ศยส.

  ทำนอง : สตีเฟน เอ็ม. โจนส์, เกิด 1960 © 1985 ศยส.

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 6:36

  แอลมา 58:10–11