จงรักกันและกัน
  Footnotes

  155

  จงรักกันและกัน

  คารวะ

  จงรักกันและกันดังเรานั้นรักเจ้า

  นี่เป็นบัญญัติใหม่ให้รักกันและกัน

  ปวงชนจะรู้ว่าเจ้าเป็นสาวกของเรา

  หากว่าพวกเจ้าเฝ้ารักกันและกัน

  เนื้อร้องและทำนอง : ลัวซีน คลาร์ค พอกซ์, เกิด 1914 เรียบเรียง © 1961 ลัวซีน ซี. ฟอกซ์, อนุญาตให้ทำสำเนาเพลงสวดนี้เพื่อใช้ที่โบสถ์หรือที่บ้าน โดยไม่เกี่ยวกับการพาณิชย์

  ยอห์น 13:34–35

  ยอห์น ฉบับที่หน่ึง 4:11