เราซ้องสรรเสริญนามพระเยซูเจ้า
  Footnotes

  83

  เราซ้องสรรเสริญนามพระเยซูเจ้า

  ศรัทธากล้า

  1. เราซ้องสรรเสริญนามเยซูเจ้า

  และเฝ้าถวายเกียรติน้อม

  ผู้ยอมหลั่งเลือดบนคัลวารี

  สิ้นชีวีเพื่อเรารอด

  2. พระองค์ผ่านประตูมรณา

  นำความรอดมาสู่เรา

  พระองค์ป่าวเรียกคนบาปผิดไป

  ให้เข้าร่วมชาวสวรรค์

  3. ทรงยึดกุญแจของอเวจี

  และตีหัวเจ้างูร้าย

  ทรงคลายประตูคุกให้เปิดอ้า

  ป่าช้าปลดปล่อยความตาย

  4. ขนมปังและน้ำเรารับนี้

  แทนพลีบูชาบาปล้น

  สิทธิชนรับส่วนเป็นพยาน

  ว่าท่านจดจำพระองค์

  เนื้อร้อง : ริชาร์ด ออลดริดจ์, 1815–1896

  ทำนอง : โจเซฟ โคสเลทท์, 1850–1910

  ๒ นีไฟ 9:5, 10–12

  โมเสส 4:20–21