เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล (ชาย)
  Footnotes

  158

  เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล

  ชาย

  อาจหาญ

  1. เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสเร็ลเชิญมาร่วมกับข้า

  ค้นหาผู้ชอบธรรมไม่ว่าพำนักแห่งใด

  ในดงทรายภูผาพสุธาหรือวารี

  และชี้นำสู่ไซอันผ่องแผ้วและเสรี

  [Chorus]

  โอ้แบบิลอน โอ้แบบิลอนลาก่อนขอลาที

  เราจะไปอยู่ที่ภูเขาอีเฟรมสราญ

  2. ผลเก็บเกี่ยวมากล้นส่วนตัวคนงานน้อยเหลือ

  แต่เมื่อเราร่วมใจทุกสิ่งไซร้ทำสำเร็จ

  เราจักเก็บข้าวสาลีออกจากข้าวละมาน

  พาพ้นพันธนาการบ่วงแร้วและโศกา

  [Chorus]

  โอ้แบบิลอน โอ้แบบิลอนลาก่อนขอลาที

  เราจะไปอยู่ที่ภูเขาอีเฟรมสราญ

  3. เราไปหาคนจนดังล้นเกล้าฯครั้งโบราณ

  อีกงานเยี่ยมผู้อิดโรยหิวโหยทั้งหนาวเย็น

  เราเพิ่มพลังใจให้เขาด้วยข่าวภูมี

  และชี้ทางสู่ไซอันชีวันนิรันดร

  [Chorus]

  โอ้แบบิลอน โอ้แบบิลอนลาก่อนขอลาที

  เราจะไปอยู่ที่ภูเขาอีเฟรมสราญ

  เนื้อร้อง : ไซรัส เอช. วีล๊อค, 1813–1894

  ทำนอง : ธอมัส เอช. เบย์ลี, 1797–1839 ดัดแปลง

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 133:7–9, 14

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 75:2–5