พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล
  Footnotes

  5

  พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล

  มั่นใจ

  1. พระผู้ไถ่แห่งอิสเร็ลความปรีดาของเรา

  พระองค์ผู้เราวิงวอนขอพร

  เป็นร่มยามทิวาส่วนราตรีเป็นหลักมั่น

  ราชันพระผู้ปลดปล่อยของเรา!

  2. เรารู้พระทรงมาเพื่อรวบรวมแกะพระองค์

  และทรงนำสู่ไซอันด้วยรัก

  แล้วใยจะร้องไห้ในหุบเขามรณา

  หรือว่าในแดนกันดารโดดเดี่ยว?

  3. นานนักเราได้ท่องไปในบาปเช่นคนจร

  ร้องวอนหาพระองค์ในดงทราย!

  ศัตรูแสนยินดีเมื่อเรามีความโศกา

  ไม่ช้าอิสเร็ลจะพบเสรี

  4. ลูกหลานของไซอันข่าวประเสริฐนี้เพื่อเรา

  เหล่าหมายสัญญาณต่างปรากฎแล้ว

  อย่ากลัวจงเที่ยงธรรมอาณาจักรเป็นของเรา

  ใกล้เข้ามาคือโมงแห่งการไถ่

  5. พระผู้ช่วยโปรดทรงฟื้นฟูแสงแห่งพระพักตร์

  ประทานการเล้าโลมหนุนจิตใจ

  และให้ความต้องการคืนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

  นำความหวังสู่จิตเปล่าเปลี่ยวข้า

  6. พระองค์ทอดพระเนตร! เหล่าทวยเทพแสนยินดี

  มีเทพมากมายคอยฟังพระคำ

  พระองค์ตรัส! นิรันดร เปี่ยมด้วยสุรเสียง

  กึกก้องสำเนียงสรรเสริญพระเจ้า

  เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, 1792–1872; ดัดแปลงจากโจเซฟ สเวน, 1761–1796 รวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ที่ตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835

  ทำนอง : ฟรีแมน เลวิส, 1780–1859

  อพยพ 13:21–22

  ๑ นีไฟ 22:12