มาเถิดเจ้าแห่งราชา
  Footnotes

  21

  มาเถิดเจ้าแห่งราชา

  อาจหาญ

  1. มาเถิดเจ้าแห่งราชา!

  ด้วยปีกรักษาสมาน

  เรารอพระองค์มานาน

  บันดาลให้เราเสรี

  มาเถิดความหวังของประชาชี

  บัดนี้ขออิสราเอลรวมกัน

  2. มาทำให้บาปสิ้นไป

  และใช้ไฟล้างโลกา

  และนำความชอบธรรมมา

  เพื่อบรรดาสิทธิชน

  ร้องเพลงสุขสันต์หรรษากมล

  น้อมตนต้อนรับราชาสันติ

  3. ชาวชนที่ถูกไถ่จะ

  ร่วมใจร้องโฮซันนา

  รัศมีฉายทาบทา

  เพลงแห่งชัยชนะใหม่

  ทั่วฟ้าเวหานภากว้างไกล

  เปี่ยมไปด้วยเพลงจากเขาไซอัน

  4. เจ้าชายสันติชีวี!

  ยินดีต้อนรับราชัน!

  คราพงศ์พันธุ์ถูกเลือกสรร

  รับพระนั้นเป็นพระเจ้า

  เหล่าชนคนต่างชาติจะคุกเข่า

  ทุกลิ้นเล่าขานสรรเสริญพระองค์

  เนื้อร้อง : พาร์ลีย์ พี. แพรทท์, 1807–1857

  ทำนอง : นิรนาม, ประมาณ 1889

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 45:39, 44

  อิสยาห์ 35:10