เหล่าทหารพระคริสต์เจ้า
  Footnotes

  125

  เหล่าทหารพระคริสต์เจ้า

  อาจหาญ

  1. เหล่าทหารพระคริสต์เจ้ารีบเร็วเข้ากระบวน!

  ตามกางเขนพระเยซูเดินหน้าไปโดยด่วน

  องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ใหญ่พาไปรบศัตรู

  มุ่งหน้าสู่สนามรบยกธงชัยไปสู้

  [Chorus]

  เหล่าทหารพระคริสต์เจ้ารีบเร็วเข้ากระบวน

  ตามกางเขนพระเยซูนำหน้าไปโดยด่วน

  2. เมื่อเห็นเครื่องหมายมีชัยไพร่พลซาตานหนี

  เหล่าทหารพระคริสต์เจ้าพิชิตชัยเร็วซี

  ฐานนรกสั่นสะเทือนเมื่อโห่ร้องวันทา

  จงร่วมกันส่งเสียงซ้องร้องเพลงโมทนา

  [Chorus]

  เหล่าทหารพระคริสต์เจ้ารีบเร็วเข้ากระบวน

  ตามกางเขนพระเยซูนำหน้าไปโดยด่วน

  3. ดังทัพเคลื่อนอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

  เรากำลังเดินทางสิทธิชนเดินกาลเก่า

  เราร่วมรักสามัคคีเราเป็นหนึ่งเดียวกัน

  หนึ่งในความเชื่อคำสอนในความใจบุญนั้น

  [Chorus]

  เหล่าทหารพระคริสต์เจ้ารีบเร็วเข้ากระบวน

  ตามกางเขนพระเยซูนำหน้าไปโดยด่วน

  4. รีบเร็วเข้าชาวประชามาร่วมชนเบิกบาน

  ร้องเพลงยินดีมีชัยเปล่งเสียงซ้องขับขาน

  พระสิริบารมีแด่พระคริสต์ราชัน

  เทพและคนร่วมร้องเพลงชั่วกาลนานนิรันดร์

  [Chorus]

  เหล่าทหารพระคริสต์เจ้ารีบเร็วเข้ากระบวน

  ตามกางเขนพระเยซูนำหน้าไปโดยด่วน

  เนื้อร้อง : สไบน์ แบริง-โกลด์, 1834–1924

  ทำนอง : อาร์เชอร์ เอส. ซัลลิแวน, 1842–1900

  เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6

  ทิโมธี ฉบับที่สอง 2:3