จงตามเรามา
  Footnotes

  48

  จงตามเรามา

  ถ่อม

  1. “จงตามเรามา”พระองค์ตรัสไว้

  ให้เราเดินตามรอยบาทภูมี

  ด้วยการนี้เราจะเป็นหนึ่งเดียว

  กับพระบุตรเดียวของพระเป็นเจ้า

  2. “จงตามเรามา”วลีเรียบง่าย

  แต่ความจริงฉายรังสีเจิดจ้า

  ในพระวาทะเรียบง่ายเหล่านี้

  เพื่อกระตุ้นดลฤดีปวงชน

  3. เพียงพอไหมที่่จะรู้เท่านั้น

  ว่าต้องมั่นตามพระองค์ในหล้า

  คราฝ่าหุบเขาแห่งความโศกเศร้า?

  เปล่า, ต้องต่อไปในแดนศักดิ์สิทธิ์

  4. เราไม่เพียงแต่จะตามพระองค์

  คราเราคงชีวีในสกล

  แต่เมื่อพ้นกังวลในโลกา

  ถ้าก้บพระเจ้าเราจะครอบครอง

  5. เราต้องมุ่งไปตามทางข้างหน้า

  เมื่อปรากฏเห็นท้องทุ่งกว้างใหญ่

  และตามพระองค์ไม่มีเลิกลา

  ไม่ว่าชะตาเราเป็นเช่นไร

  6. เพราะอาณาจักร อํานาจ บัลลังก์

  ทั้งสิริและพรเป็นของเรา

  ถ้าเราเชื่อฟังชั่วกาลนิรันดร์

  ในพระคำนั้น “จงตามเรามา”

  เนื้อร้อง : จอห์น นิโคลส้น, 1839–1909

  ทํานอง : แซมิวเอล แมคเบอร์นีย์, เกิด 1847

  มัทธิว 4:19

  ๒ นีไฟ 31:10–21