อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก
  Footnotes

  46

  อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก

  ศรัทธากล้า

  1. อาจารย์พายุกำลังโหมหนัก!

  คลื่นยักษ์กำลังซัดสูงยิ่ง!

  ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเงาแห่งความมืด

  ขาดที่ยึดหลบภัยใกล้เคียง

  ท่านไม่กลัวว่าเราตายหรือไร?

  บรรทมอยู่ได้อย่างไร

  เมื่อทุกนาทีถูกคุกคามอย่างบ้าคลั่ง

  หลุมฝังศพอยู่ในทะเล?

  [Chorus]

  สายลมและคลื่นน้ำจะเชื่อฟังบัญชา

  “จงสงบ”

  ไม่ว่าทะเลบ้าคลั่งด้วยพายุ

  หรือภูตพรายหรือมนุษย์หรือไม่ว่าสิ่งไร

  สายน้ำใดไม่อาจล่มเรือประทับของ

  เจ้านายแห่่งพื้นสมุทรแผ่นดินและฟ้า

  ทุกสิ่งจะพากันเชื่อฟังบัญชา

  “จงสงบจงสงบ”

  ทุกสิ่งจะพากันเชื่อฟังบัญชา

  “จงจงสงบ”

  2. อาจารย์ด้วยความเจ็บปวดวิญญา

  ข้าน้อมเศียรโศกศัลย์วันนี้

  ดวงฤดีของข้าเศร้าโศกสะอื้น

  โอ้ตื่นเถิดช่วยด้วยข้าวอน!

  กระแสความเจ็บปวดและบาปล้น

  ท่วมท้นจิตข้าเจียนตาย

  โอ้อาจารย์ข้าวายชีวา!วายชีวา!

  อย่าชักช้าโปรดมาช่วยพลัน!

  [Chorus]

  สายลมและคลื่นน้ำจะเชื่อฟังบัญชา

  “จงสงบ”

  ไม่ว่าทะเลบ้าคลั่งด้วยพายุ

  หรือภูตพรายหรือมนุษย์หรือไม่ว่าสิ่งไร

  สายน้ำใดไม่อาจล่มเรือประทับของ

  เจ้านายแห่่งพื้นสมุทรแผ่นดินและฟ้า

  ทุกสิ่งจะพากันเชื่อฟังบัญชา

  “จงสงบจงสงบ”

  ทุกสิ่งจะพากันเชื่อฟังบัญชา

  “จงจงสงบ”

  3. อาจารย์ความน่ากลัวนั้นจากลา

  พายุคลื่นลมสงบงัน

  ดวงตะวันสาดแสงส่องต้องเหนือน้ำ

  สวรรค์ล้ำอยู่ในทรวงข้า

  โอ้โปรดสถิตเถิดพระผู้ไถ่!

  อย่าให้ข้าอยู่เอกา

  ข้าจะเข้าเทียบท่าด้วยความยินดีนัก

  และพักบนฝั่งสุขสราญ

  [Chorus]

  สายลมและคลื่นน้ำจะเชื่อฟังบัญชา

  “จงสงบ”

  ไม่ว่าทะเลบ้าคลั่งด้วยพายุ

  หรือภูตพรายหรือมนุษย์หรือไม่ว่าสิ่งไร

  สายน้ำใดไม่อาจล่มเรือประทับของ

  เจ้านายแห่่งพื้นสมุทรแผ่นดินและฟ้า

  ทุกสิ่งจะพากันเชื่อฟังบัญชา

  “จงสงบจงสงบ”

  ทุกสิ่งจะพากันเชื่อฟังบัญชา

  “จงจงสงบ”

  เนื้อร้อง : แมรี แอนน์ เบเคอร์, ประมาณ 1874

  ทำนอง : เอช. อาร์. พาล์เมอร์, 1834–1907

  มัทธิว 8:23–27

  มาระโก 4:36–41