โอ้ หมู่บ้านน้อยชื่อเบ็ธเลเฮ็ม
  Footnotes

  100

  โอ้ หมู่บ้านน้อยชื่อเบ็ธเลเฮ็ม

  สงบ

  1. โอ้หมู่บ้านน้อยชื่อเบ็ธเลเฮ็ม

  หลับเงียบเกษมสบาย

  เหนือชาวประชาท้องฟ้าประกาย

  ดาราแพรวพรายไคลคลา

  แต่ตามถนนมืดมิดนั้น

  แสงแห่งนิรันดร์ส่องมา

  ความกลัวความหวังที่มีนานมา

  เป็นปรากฎการณ์คืนนี้

  2. แมรีมีบุตรเป็นพระคริสต์เจ้า

  เหล่าเทพรวมกันเบื้องบน

  เมื่อคนหลับใหลเทพในเวหน

  เฝ้าชนด้วยรักอนันต์

  ดาวรุ่งเทวาประกาศกู่

  ประสูติกาลสวรรค์

  ร่วมซ้องสรรเสริญแด่องค์ราชัน

  และสันติแด่ประชา

  3. โอแสนสงบเมื่อพระประทาน

  ของขวัญแสนอัศจรรย์

  พระเป็นเจ้าให้พรแห่งสวรรค์

  แก่บรรดาประชาชี

  ไม่มีใครยินเสด็จมา

  เว้นในโลกาบาปนี้

  จิตที่อ่อนโยนจะรับภูมี

  พระคริสต์ที่ประสูติมา

  เนื้อร้อง : ฟิลลิปส์ บรู๊คส์, 1835–1893

  ทำนอง : ลูวิส เอช. เร็ดเนอร์, 1831–1908

  มีคาห์ 5:2

  ลูกา 2:4–16