แสนหวานงานเลิศ
  Footnotes

  71

  แสนหวานงานเลิศ

  ศรัทธากล้า

  1. แสนหวานงานเลิศขอเทิดราชัน

  สรรเสริญพระนามและขอบพระทัย

  ทรงให้ความรักด้วยแสงยามเช้า

  และกล่าวสัจจาในราตรีกาล

  2. แสนหวานวันพักผ่อนอันศักดิ์สิทธิ์

  ไม่คิดกังวลเรื่องราวทั้งปวง

  ขอน้อมนำดวงจิตร่วมบรรเลง

  ดุจเพลงเดวิดประสานเสียงพิณ!

  3. ดวงใจข้ามีชัยในพระเจ้า

  และเฝ้าแซ่ซ้องงานและพระคำ

  งานพระคุณล้ำส่องแสงเจิดจ้า!

  วาจาแนะนำสุดแสนศักดิ์สิทธิ์!

  4. ข้าตั้งใจน้อมถวายสรรเสริญ

  อัญเชิญพระนามชั่วกาลเวลา

  ในอาณาจักรแห่งความร่มเย็น

  ข้าเห็นพระพักตร์เปี่ยมด้วยยินดี

  5. บาปเคยเป็นศัตรูร้ายของข้า

  จะไม่มากกวนทั้งตาและหู

  ศัตรูในใจข้าจักถูกผลาญ

  ซาตานไม่อาจผลาญสันติอีก

  6. แล้วข้าจะเห็นได้ยินและรู้

  หมู่ความหวังข้าเคยปองในหล้า

  บรรดาอำนาจถูกนำไปให้

  ในโลกนิรันดร์แห่งความชื่นบาน

  เนื้อร้อง : ไอแซค วัตต์ส, 1674–1748

  ทำนอง : จอห์น เจ. แมคเคลแลน, 1874–1925

  เพลงสดุดี 92:1–5

  อีนัส 1:27