ราตรีสงัด
  Footnotes

  115

  ราตรีสงัด

  สงบ

  1. ราตรีสงัด! ราตรีสวัสดิ์! แสนสงบและเจิดจ้า

  รอบมารดรและกุมารา

  ทารกบริสุทธิ์ละไม

  บรรทมเป็นสุขสบาย บรรทมเป็นสุขสบาย

  2. ราตรีสงัด! ราตรีสวัสดิ์! คนเลี้ยงแกะตกใจกลัว!

  แสงแห่งสิริส่องมาทั่ว

  ชาวสวรรค์ร้องอาเลลูยา!

  องค์พระคริสต์ประสูติมา! องค์พระคริสต์ประสูติมา!

  3. ราตรีสงัด! ราตรีสวัสดิ์! องค์พระบุตรแสงแห่งรัก

  ฉายรัศมีจากพระพักตร์

  พร้อมพระการุณไถ่ประชา

  พระเยซูประสูติมา พระเยซูประสูติมา

  เนื้อร้อง : โจเซฟ โมร์, 1792–1848

  ทำนอง : แฟรนส์ กรูเบอร์, 1787–1863

  ลูกา 2:7–14

  แอลมา 7:10–12