สรรเสริญบุรุษ
  Footnotes

  14

  สรรเสริญบุรุษ

  แข็งขัน

  1. สรรเสริญบุรุษผู้ติดต่อพระเยโฮวาห์!

  พระเยซูเจิมศาสดาพยากรณ์

  รับพรได้เปิดสมัยการประทานสุดท้าย

  กษัตริย์ถวายเกียรติท่านชนชาติวันทา

  [Chorus]

  สรรเสริญท่านศาสดาขึ้นสู่สวรรค์บน!

  เหล่าคนทรยศบัดนี้หมดทางสู้

  อยู่กับพระเจ้าท่านวางแผนเพื่อเราทั้งหลาย

  ความตายไม่ชนะท่านวีรชนอีก

  2. สรรเสริญแด่ความจำท่านนำชีวาเป็นพลี

  ขอให้นามท่านมีเกียรติไกรไปชั่วนิจ!

  โลหิตที่หลั่งโดยฆาตกรจะให้การ

  นานต่อสวรรค์คราโลกนั้นสรรเสริญนาม

  [Chorus]

  สรรเสริญท่านศาสดาขึ้นสู่สวรรค์บน!

  เหล่าคนทรยศบัดนี้หมดทางสู้

  อยู่กับพระเจ้าท่านวางแผนเพื่อเราทั้งหลาย

  ความตายไม่ชนะท่านวีรชนอีก

  3. สิริและฐานะปุโรหิตท่านยี่งใหญ่

  ตลอดไปชั่วกาลท่านจะถือกุญแจ

  โดยศรัทธาแท้ท่านจะเข้าในอาณาจักร

  พำนักท่ามกลางศาสดาครั้งโบราณ

  [Chorus]

  สรรเสริญท่านศาสดาขึ้นสู่สวรรค์บน!

  เหล่าคนทรยศบัดนี้หมดทางสู้

  อยู่กับพระเจ้าท่านวางแผนเพื่อเราทั้งหลาย

  ความตายไม่ชนะท่านวีรชนอีก

  4. การเสียสละนำมาซึ่งพรจากสวรรค์

  โลกนั้นต้องชดใช้โลหิตบุรุษนั้น

  ตื่นพลันโลกมารับรู้ความอยุติธรรม

  คนนับล้านจำจะรู้จักโจเซฟอีก

  [Chorus]

  สรรเสริญท่านศาสดาขึ้นสู่สวรรค์บน!

  เหล่าคนทรยศบัดนี้หมดทางสู้

  อยู่กับพระเจ้าท่านวางแผนเพื่อเราทั้งหลาย

  ความตายไม่ชนะท่านวีรชนอีก

  เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพส์, 1792–1872

  ทำนอง : เพลงพื้นเมืองสก๊อต

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 135

  ๒ นีไฟ 3:14–15