วันนี้เมื่อตะวันส่อง
  Footnotes

  113

  วันนี้เมื่อตะวันส่อง

  แข็งขัน

  1. วันนี้เมื่อตะวันส่องต้องมุ่งทำงาน

  วันนี้ทำงานท่านให้บรรลุด้วยอดทน

  วันนี้เมื่อนกร้องไม่ต้องหมองกังวล

  โลกสวยงามล้นชีพชนม์ของประทาน

  [Chorus]

  วันนี้ วันนี้ ต้องมุ่งทำงาน

  วันนี้ วันนี้ ทำงานให้บรรลุ

  วันนี้ วันนี้ มุมั่นทำงาน

  เตรียมการเพื่อวันพรุ่งโดยมุ่งทำงานวันนี้

  2. วันนี้มุ่งหาทรัพย์นับค่ากว่าทองคำ

  คือสันติสุขล้ำในคำสอนพรสัญญา

  วันนี้หาแก้วแพรวเพริศเชิดชูอุรา

  เลือกส่วนดีหนาคราเราเฝ้าทำงาน

  [Chorus]

  วันนี้ วันนี้ ต้องมุ่งทำงาน

  วันนี้ วันนี้ ทำงานให้บรรลุ

  วันนี้ วันนี้ มุมั่นทำงาน

  เตรียมการเพื่อวันพรุ่งโดยมุ่งทำงานวันนี้

  3. วันนี้หาความจริงสิ่งแท้แลความดี

  เป็นมงกุฎชีวีเป็นศักดิ์ศรีของเยาว์วัย

  วันนี้เมื่อชีพคงจงมั่นอย่าหวั่นไหว

  ซื่อสัตย์ต่อไปในทางจนวางวาย

  [Chorus]

  วันนี้ วันนี้ ต้องมุ่งทำงาน

  วันนี้ วันนี้ ทำงานให้บรรลุ

  วันนี้ วันนี้ มุมั่นทำงาน

  เตรียมการเพื่อวันพรุ่งโดยมุ่งทำงานวันนี้

  เนื้อร้อง : แอล. คลาร์ก, ประมาณ 1883, ดัดแปลง

  ทำนอง : อีแวน สตีเฟนส์, 1854–1930

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 64:23–25, 33

  หลักแห่งความเชื่อ 1:13