ก่อนจรจากเราร้องเพลง
  Footnotes

  73

  ก่อนจรจากเราร้องเพลง

  คารวะ

  1. ก่อนจรจากเราร้องเพลงเปล่งสรรเสริญอีกครา

  แด่พระบิดาสวรรค์เราลั่นเพลงแสนหวาน

  เพราะประทานรักเมตตาเพราะอารีห่วงใย

  ขอให้เพลงหฤหรรษ์ก้องวันแซบัธนี้

  2. สรรเสริญในพระเมตตาการุณและความรัก

  ในพรหนักหนาอนันต์สรรเสริญพระเบื้องบน

  ดลให้เสียงสุขชื่นชมคงรื่นรมย์ในใจ

  เพียงหนึ่งในเพลงแสนหวานของเรานั้นก็พอ

  3. พระเยซูพระผู้ไถ่ได้โปรดฟังเสียงซ้อง

  เมื่อเราผองค้อมหัวลงขอทรงฟังคำวอน

  ให้พรเรารอดบาปเศร้าเฝ้าเราทุกเวลา

  ช่วยเราหนาให้รับใช้ในทางที่โปรดปราน

  เนื้อร้อง : จอร์จ แมนวอริง, 1854–1889

  ทำนอง : เอเบนีเซอร์ บีสลีย์, 1840–1906

  เพลงสดุดี 147:1

  แอลมา 26:8