จริงต่อศรัทธา
  Footnotes

  129

  จริงต่อศรัทธา

  แข็งขัน

  1. เยาวชนไซอันฤาจะหวั่นเมื่อป้องกันความจริงความดี

  เมื่อไพรีประชิดเข้ารุกรานเรานั้นหรือจะหลีกต่อสู้? ไม่!

  [Chorus]

  จริงต่อศรัทธาที่พ่อแม่เราเฝ้าถนอม

  จริงต่อสัจจะภัยที่ท่านวายมลาย

  ยอมตามพระบัญชา จิตวิญญาณใจ

  เราจะยืนหยัดสัตย์ซื่อไป ไม่คลาย

  2. เมื่อเรารู้ความมืดมีอำนาจหมายพิฆาตงานพระเป็นเจ้า

  เหล่าลูกหลานแห่งพันธสัญญาจะหยุดคว้าพระวาจาหรือ? ไม่!

  [Chorus]

  จริงต่อศรัทธาที่พ่อแม่เราเฝ้าถนอม

  จริงต่อสัจจะภัยที่ท่านวายมลาย

  ยอมตามพระบัญชา จิตวิญญาณใจ

  เราจะยืนหยัดสัตย์ซื่อไป ไม่คลาย

  3. เราจะทำงานความรอดของเรา เราจะเฝ้ายึดมั่นความจริง

  เราจะสวดวิงวอนและทำงานด้วยใจหาญแห่งเยาวชน ใช่!

  [Chorus]

  จริงต่อศรัทธาที่พ่อแม่เราเฝ้าถนอม

  จริงต่อสัจจะภัยที่ท่านวายมลาย

  ยอมตามพระบัญชา จิตวิญญาณใจ

  เราจะยืนหยัดสัตย์ซื่อไป ไม่คลาย

  4. เราจะพากเพียรให้มีคุณค่าเพื่อเข้าอาณาจักรพระเจ้า

  กับเหล่าคนศรัทธาที่ถูกไถ่ผู้รักใคร่ทำตามพระคำ ใช่!

  [Chorus]

  จริงต่อศรัทธาที่พ่อแม่เราเฝ้าถนอม

  จริงต่อสัจจะภัยที่ท่านวายมลาย

  ยอมตามพระบัญชา จิตวิญญาณใจ

  เราจะยืนหยัดสัตย์ซื่อไป ไม่คลาย

  เนื้อร้องและทำนอง : อีแวน สตีเฟนส์, 1854–1930

  ทิโมธี ฉบับที่หน่ึง 4:12

  แอลมา 53:18–21