โมงสวดอ้อนวอน
  Footnotes

  63

  โมงสวดอ้อนวอน

  สงบ

  1. โมงสวดอ้อนวอนโมงสวดอ้อนวอน

  ที่พาฉันพ้นภาระทุกข์ร้อน

  และนำฉันเข้าเฝ้าพระบิดา

  ให้ทรงทราบความต้องการนานา

  ในยามทุกข์ทนและยามโศกเศร้า

  จิตวิญญาณฉันรับการบรรเทา

  และรอดพ้นจากบ่วงมารล่อลวง

  ด้วยการคืนสู่โมงสวดอ้อนวอน

  และรอดพ้นจากบ่วงมารล่อลวง

  ด้วยการคืนสู่โมงสวดอ้อนวอน

  2. โมงสวดอ้อนวอนโมงสวดอ้อนวอน

  ปีกท่านจะนำคำฉันอ้อนวอน

  ถึงพระองค์ซึ่งมีสัตย์สัจจา

  ประทานพรแก่ดวงจิตรอท่า

  เพราะบัญชาให้เชื่อพระวาที

  หาพระพักตร์วางใจพระปรานี

  ฉันจะวางภาระแทบพระบาท

  และเฝ้ารอท่านโมงสวดอ้อนวอน

  ฉันจะวางภาระแทบพระบาท

  และเฝ้ารอท่านโมงสวดอ้อนวอน

  เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. วอลฟอร์ด, 1772–1850, ดัดแปลง

  ทำนอง : วิลเลียม บี. แบรดเบอรี, 1816–1868, ดัดแปลง

  เพลงสดุดี 55:16–17, 22

  ฟีลิปปี 4:6–7