เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า
  Footnotes

  41

  เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า

  อ่อนโยน

  1. เด็กที่รักพระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า

  ทรงเฝ้าพิทักษ์ทั้งวันคืน

  ทรงชื่นชมที่จะอวยพรเจ้า

  หากเจ้าเพียรทําสิ่งถูกต้อง

  พระจะอวยพร พระจะอวยพร

  หากเจ้าวางใจในพระองค์

  2. เด็กที่รักเทพศักดิ์สิทธิ์ทั้งผอง

  เฝ้ามองดูเจ้าทั้งคืนวัน

  และจดบันทึกที่ซื่อสัตย์ลํ้า

  ทุกคำดีร้ายที่เจ้ากล่าว

  จงยึดความดี! จงยึดความดี!

  พระจะอวยพรคนใจแผ้ว

  3. พระเจ้ายินดีที่สั่งสอนเจ้า

  ด้วยเสียงป่าวของพระวิญญาณ

  จงใส่ใจการกระตุ้นโดยพลัน

  ทุกทุกวันเจ้าจักเบิกบาน

  โอ้จงสัตย์ซื่อ โอ้จงสัตย์ซื่อ

  ต่อพระเจ้าและต่อไซอัน

  เนื้อร้อง : ชาร์ลส แอล. วอล์คเคอร์, 1832–1904

  ทํานอง : จอห์น เมนซีส์ แมคฟาร์เลน, 1833–1892

  เพลงสดุดี 37:3–5

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 41:1

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 76:5