อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก
  Footnotes

  6

  อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก

  ด้วยวิญญาณ

  1. อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าเรียก

  เรียกท่านจากแดนหายนะ

  แบบิลอนยิ่งใหญ่จักล่มนา

  พระองค์จะพังมันลงมา

  มาสู่ไซอัน มาสู่ไซอัน

  ก่อนพระองค์จะกริ้วโกรธา

  มาสู่ไซอัน มาสู่ไซอัน

  ก่อนพระองค์จะกริ้วโกรธา

  2. อิสเร็ล อิสเร็ล พระเป็นเจ้าตรัส

  ฟังเสียงพระองค์ผู้ปลดปล่อย!

  อรุณรุ่งกำลังแจ่มจรัส

  เพื่อประชาที่พระเลือกสรร

  มาสู่ไซอัน มาสู่ไซอัน

  ภายในรั้วมันจงชื่นบาน

  มาสู่ไซอัน มาสู่ไซอัน

  ภายในรั้วมันจงชื่นบาน

  3. อิสเร็ล อิสเร็ล เหล่าเทพลงมา

  จากสรวงสวรรค์นิรันดร

  และมอบอำนาจแก่ปวงประชา

  เพื่อสิทธิชนกลับบ้านจร

  มาสู่ไซอัน มาสู่ไซอัน

  เพราะพระเจ้าใกล้เสด็จมา

  มาสู่ไซอัน มาสู่ไซอัน

  เพราะพระเจ้าใกล้เสด็จมา

  4. อิสเร็ล! อิสเร็ล! ฤๅจักรอรี

  ยั้งอยู่ในความผิดมืดมัว?

  จงรู้การพิพากษาจักมี

  เสียเวลาหาเหตุแก้ตัว

  มาสู่ไซอัน มาสู่ไซอัน!

  รั้วไซอันสั่นด้วยสรรเสริญ

  มาสู่ไซอัน มาสู่ไซอัน!

  รั้วไซอันสั่นด้วยสรรเสริญ

  เนื้อร้อง : ริชาร์ด สมิธ, 1838–1914

  ทำนอง : ชาร์ลส ซี. คอนเวิร์ส, 1832–1918

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 133:7–16