ยามเรารับส่วนแห่งเครื่องหมายนี้
  Footnotes

  80

  ยามเรารับส่วนแห่งเครื่องหมายนี้

  คารวะ

  1. ยามเรารับส่วนแห่งเครื่องหมายนี้

  ในนามเยซูและเพื่อภูมี

  ให้เราจดจำและมั่นใจว่า

  ใจและมือเราพิสุทธิ์ผ่องแผ้ว

  2. เพื่อเราโลหิตพระคริสต์หลั่งให้

  บนคัลวารีโลหิตหลั่งไหล

  พระองค์ทำลายความมืดมหันต์

  หาไม่การสร้างถึงวันสุดท้าย

  3. กฎถูกฝ่าฝืนเยซูม้วยมรณ์

  เพื่อความเที่ยงธรรมมีได้แน่นอน

  เพื่อมนุษย์ไม่ต้องคงเป็นทาส

  ความตายนรกหรือว่าสุสาน

  4. แต่ฟื้นอย่างมีชัยจากสุสาน

  ในนิรันดรแห่งความเบิกบาน

  พ้นอำนาจความตายความปวดร้าว

  เพื่อครอบครองกับพระคริสต์พระเจ้า

  เนื้อร้อง : จอห์น นิโคลสัน, 1839–1909

  ทำนอง : อเล็กซานเดอร์ ชไรเนอร์, เกิด 1901 © 1948 ศยส.

  ชื่อทำนอง : เอโอเลียน

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 20:40

  แอลมา 5:19, 21