ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่
  Footnotes

  88

  ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่

  สงบ

  1. ปัญญาและความรักยิ่งใหญ่นา

  เพียบอยู่ในที่สูงลิ่ว

  ส่งพระผู้ช่วยให้รอดลงมา

  ทนเจ็บหลั่งเลือดชีพปลิว!

  2. โลหิตล้ำค่าพระองค์หลั่งให้

  อีกทั้งชีวันยอมพลี

  พลีบูชาเพื่อผู้มีบาปใด

  เพื่อช่วยโลกรอดชีวี

  3. โดยเชื่อฟังพระเยซูชนะ

  รางวัลเรืองบารมี

  “พระประสงค์พระองค์มิใช่ข้า”

  ชั่วกาลที่มีชีวี

  4. พระองค์บอกทางเดินนำทางนั้น

  และชี้แจงจุดนานา

  สู่แสงและชีวีและนิรันดร์

  เบื้องพระพักตร์บรรเจิดจ้า

  5. ในความรำลึกถึงกายภูมี

  เรากินขนมปังนี้

  ดื่มถ้วยเป็นพยานถึงโลหิต

  ศรัทธาเราในพระคริสต์

  6. ช่างรุ่งโรจน์สมบูรณ์และยิ่งใหญ่

  โอ้ แผนงานแห่งการไถ่

  ซึ่งความเที่ยงธรรมความรักเมตตา

  ประสานปรองดองเมืองฟ้า

  ข้อ 1, 2, 5 และ 6 เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับศีลระลึก

  เนื้อร้อง : เอลิซา อาร์. สโนว์, 1804–1887

  ทำนอง : ธอมัส แมคอินไทร์, 1833–1914

  โมเสส 4:1–2

  แอลมา 42:14–15