ครั้งหนึ่งเยซูเกิดต่ำต้อย
  Footnotes

  91

  ครั้งหนึ่งเยซูเกิดต่ำต้อย

  จริงจัง

  1. ครั้งหนึ่งเยซูเกิดต่ำต้อย

  บัดนี้ทรงเดชาไม่น้อย

  ครั้งหนึ่งทนทุกข์ทรมาน

  บัดนี้มาครองโลกตระการ

  บัดนี้มาครองโลกตระการ

  2. ครั้งหนึ่งเป็นแกะต่ำต้อยหนา

  บัดนี้คือพระยะโฮวา

  ครั้งหนึ่งสยบบนกางเขน

  บัดนี้ราชรถคือเมฆ

  บัดนี้ราชรถคือเมฆ

  3. ครั้งหนึ่งครางในเลือดน้ำตา

  บัดนี้เรืองสิริเดชา

  ครั้งหนึ่งคนของพระไม่รับ

  บัดนี้เป็นราชาเขารับ

  บัดนี้เป็นราชาเขารับ

  4. ครั้งหนึ่งถูกทอดทิ้งเดียวดาย

  บัดนี้ครองบัลลังก์แพรวพราย

  ครั้งหนึ่งรับแต่ความต่ำใจ

  บัดนี้ไม่ต้องทนต่อไป

  บัดนี้ไม่ต้องทนต่อไป

  เนื้อร้อง : พาร์ลีย์ พี. แพรทท์, 1807–1857

  ทำนอง : เจียโคโม เมเยอร์เบียร์, 1791–1864 ดัดแปลง

  ลูกา 2:7

  มัทธิว 25:31