นับพระพรท่าน
  Footnotes

  118

  นับพระพรท่าน

  แจ่มใส

  1. เมื่อความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด

  เมื่อท่านท่านท้อแท้ใจคิดว่าทุกอย่างมลาย

  มานับพระพรของท่านนับดูทีละอัน

  ท่านจะแปลกใจในสิ่งที่พระเจ้ากระทำ

  [Chorus]

  นับพระพรของท่านดูทีละอัน

  นับพระพรดูสิ่งพระเจ้ากระทำ

  นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

  นับพระพรของท่านดูสิ่งพระเจ้ากระทำ

  2. เมื่อท่านเห็นคนอื่นมีทรัพย์สมบัติมากมาย

  จงคิดว่าพระคริสต์สัญญาสมบัติหลากหลาย

  นับพระพรของท่านซึ่งเงินทองซื้อไม่ได้

  รางวัลในสวรรค์และบ้านท่านในเบื้องบน

  [Chorus]

  นับพระพรของท่านดูทีละอัน

  นับพระพรดูสิ่งพระเจ้ากระทำ

  นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

  นับพระพรของท่านดูสิ่งพระเจ้ากระทำ

  3. เมื่ออยู่ในการต่อสู้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่

  อย่าท้อแท้อ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้

  นับพระพรของท่านซึ่งทวยเทพจะอยู่ด้วย

  ช่วยเหลือปลอบโยนท่านจนการเดินทางสิ้นสุด

  [Chorus]

  นับพระพรของท่านดูทีละอัน

  นับพระพรดูสิ่งพระเจ้ากระทำ

  นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

  นับพระพรของท่านดูสิ่งพระเจ้ากระทำ

  4. ท่านเคยเหน็ดเหนื่อยกับภาระมากมายหรือไม่?

  กางเขนนั้นดูหนักเกินกว่าท่านแบกได้ไหม?

  นับพระพรของท่านดูแล้วจะหมดสงสัย

  และท่านจะร้องเพลงไปจนตลอดสิ้นกาล

  [Chorus]

  นับพระพรของท่านดูทีละอัน

  นับพระพรดูสิ่งพระเจ้ากระทำ

  นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

  นับพระพรของท่านดูสิ่งพระเจ้ากระทำ

  เนื้อร้อง : จอห์นสัน โอทแมน จูเนียร์, 1856–1922

  ทำนอง : เอ็ดวิน โอ. เอ็กเซลล์, 1851–1921

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 78:17–19

  แอลมา 34:38