ในรางหญ้า
  Footnotes

  98

  ในรางหญ้า

  คารวะ

  1. พระเยซูทารกอ่อนนอนหลับในรางหญ้า

  ไม่มีแม้เปลนอนมาให้ทารกหนุนนอน

  ดวงดาวพราวฟากฟ้าสาดส่องตามาอาทร

  พระเยซูทารกอ่อนนอนหลับอยู่บนหญ้า

  2. สัตว์เลี้ยงร้องพาตระหนกทารกน้อยพลอยตื่น

  แต่ไร้เสียงร้องสะอื้นขึ้นจากกุมารา

  ข้ารักพระเยซูโปรดมองดูจากนภา

  สถิตชิดยามนิทราตราบอุษามาเยือน

  3. ข้าอ้อนวอนพระเยซูโปรดอยู่คู่ชีวัน

  ใกล้ชิดชั่วนิจนิรันดร์และรักมั่นอารี

  โปรดอวยพรเมตตาบุตรธิดาด้วยปรานี

  ให้เราเนาพร้อมภูมีในที่สูงสุดเทอญ

  เนื้อร้อง : นิรนาม, ประมาณ 1883, ฟิลาเดลเฟีย

  ทำนอง : วิลเลียม เจ. เคิร์คแพทริค, 1838–1921 เรียบเรียงเสียงประสานโดย โรสาลี เอ็ลเซอร์, เกิด 1925 สงวนลิขสิทธิ์ © 1980 โรสาลี เอ็ลเซอร์ ใช้โดยได้รับอนุญาต อนุญาตให้ทำสำเนาเพื่อการใช้ ไร้เชิงพาณิชย์ครั้งเดียวที่โบสถ์หรือที่บ้าน

  ลูกา 2:7

  ลูกา 18:15–17