ขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์อ่อนโยน
  Footnotes

  68

  ขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์อ่อนโยน

  นมัสการ

  1. ขับร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์อ่อนโยน

  เพราะแซบัธวนถึงอีกครา

  เพื่อพักกายา เพื่อพักกายา

  และวันทาขอบคุณพระเจ้า

  สำหรับเหล่าพรแก่คนดี

  สำหรับเหล่าพรแก่คนดี

  2. วันศักดิ์สิทธิ์งดงานนานา

  เราร่วมหาชีวีนิรันดร์

  ซึ่งเป็นรางวัล ซึ่งเป็นรางวัล

  และร่วมกันรับศีลระลึก

  ในการนึกถึงองค์พระเจ้า

  ในการนึกถึงองค์พระเจ้า

  3. เสียงร้องฟังกังวานหวานนัก

  เมื่อเราพรักพร้อมนอบน้อมนำ

  จิตใจชอกช้ำ จิตใจชอกช้ำ

  เป็นพลีกรรมทำเต็มอุรา

  ให้รู้ว่าพระคุณอนันต์

  ให้รู้ว่าพระคุณอนันต์

  4. พระเจ้าทรงศักดิ์สิทธิ์ชอบธรรม

  พระคำมีค่ามหาศาล

  กลับใจเนานาน กลับใจเนานาน

  แม้บาปท่านแดงฉานเพียงใด

  โอกลับใจพระจะยกโทษ

  โอกลับใจพระจะยกโทษ

  เนื้อร้อง : วิลเลียม ดับเบิลยู. เฟลพ์ส, 1792–1872 รวมอยู่ในหนังสือเพลงสวด ศยส. ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรก, 1835

  ทำนอง : ธอมัส ซี. กริกส์, 1845–1903

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 59:8–12

  อิสยาห์ 1:16–18