อรุณรุ่งเริ่ม
  Footnotes

  1

  อรุณรุ่งเริ่ม

  พิชิตชัย

  1. อรุณรุ่งเริ่มความมืดหลบหนี

  ดูซิธงไซอันคลี่ออกมา!

  รุ่งอรุณของวันแจ่มจ้ากว่า

  รุ่งอรุณของวันแจ่มจ้ากว่า

  เลื่อนขึ้นมาสง่างามในโลก

  2. เมฆหมอกความผิดพลาดนิราศห่าง

  แสงสว่างของสัจจาสวรรค์

  สิริโรจน์โชติมาไกลอนันต์

  สิริโรจน์โชติมาไกลอนันต์

  จะส่องบรรดาชาติในไม่ช้า

  3. ความสมบูรณ์คนต่างชาติเข้ามา

  พรของอิสราเอลอยู่ใกล้ตัว

  ลูกหลานจูดาห์หลังลาบาปชั่ว

  ลูกหลานจูดาห์หลังลาบาปชั่ว

  จะเนาทั่วแคว้นแผ่นดินสัญญา

  4. พระจีโฮวาตรัส! โลกจงฟัง

  ชาวต่างชาติยังชนม์เมื่อหันใจ

  พาหุเรืองเดชขององค์ทรงชัย

  พาหุเรืองเดชขององค์ทรงชัย

  พร้อมให้พรคนพันธสัญญา

  5. สัจจาจากโลกและเทพสวรรค์

  พร้อมเพรียงกันลั่นเสียงเป็นพยาน

  เหตุนี้แสงแห่งไซอันฉันฉาน

  เหตุนี้แสงแห่งไซอันฉันฉาน

  เพื่อพาลูกหลานที่ไถ่ไปบ้าน

  เนื้อร้อง : พาร์ลีย์ พี. แพรทท์, 1807–1857

  ทำนอง : จอร์จ แคร์เลสส์ 1839–1932

  อิสยาห์ 60:1–3

  ๓ นีไฟ 16:7–20