สิริแด่พระเป็นเจ้า
  Footnotes

  18

  สิริแด่พระเป็นเจ้า

  ชื่นบาน

  1. สิริแด่พระเป็นเจ้า

  สวรรค์โลกป่าวแซ่ซ้อง

  สรรเสริญพระนาม

  บูชาพระคุณความรัก

  ทรงรับโศกหนักเรานา

  เปล่งเสียงร้องก้องอีกครา

  “ลูกแกะค่าควร!”

  2. เยซูพระเจ้าของเรา

  ทรงเข้ารับบาปมากมาย

  สรรเสริญพระนาม

  ประกาศงานของพระองค์

  ทรงชัยเหนือมรณา

  ขับขานเพียงนามเอกา

  “ลูกแกะค่าควร!”

  3. ให้เหล่าไพร่พลสวรรค์

  ร่วมกันร้องเพลงแห่งรัก

  สรรเสริญพระนาม

  ถวายพระเกียรติเชิดชู

  และอานุภาพศักดา

  ชั่วนิจนิรันดร์เวลา

  “ลูกแกะค่าควร!”

  เนื้อร้อง : เจมส์ แอลลัน, 1734–1804, ดัดแปลง

  ทำนอง : เฟลิส เดอ กิอาร์ดินี. 1716–1796

  วิวรณ์ 5:9–13