เราผองต้องถูกเกณฑ์
  Footnotes

  127

  เราผองต้องถูกเกณฑ์

  กระฉับกระเฉง

  1. เราผองต้องถูกเกณฑ์จนการสู้รบจบยุติ

  เราแสนยินดี! เราแสนยินดี!

  มีมงกุฎผุดผ่องรอทหารในทัพทรงศรี

  เราจะมีชัยและใส่มันไม่ช้า

  รีบเร่งเข้ายุทธ์รุดเร้าเข้าสู้ยิง

  ความจริงเป็นหมวกโล่กั้นสรรพ์ศัสตรา

  จงยืนเคียงธงทิวพริ้วปลิวสง่า

  เราเปรมปรีดา เปรมปรีดา ยกโยธากลับบ้าน

  [Chorus]

  เราผองต้องถูกเกณฑ์จนการสู้รบจบยุติ

  เราแสนยินดี! เราแสนยินดี!

  มีมงกุฎผุดผ่องรอทหารในทัพทรงศรี

  เราจะมีชัยและใส่มันไม่ช้า

  2. ฟังเสียงโรมรันสนั่นคึกกึกก้องปฐพี

  มาร่วมเหล่าซี! มาร่วมเหล่าซี!

  เรากำลังรอทหารใครจะอาสาวันนี้?

  จงทวีพลที่ธงกางเขนนา

  ฟัง! เสียงหัวหน้าเรียกหาท่านวันนี้

  อย่ารีรอขออย่าหน่วงถ่วงเวลา!

  สู้เพื่อพระผู้ช่วยเร็วด้วยรีบมา!

  เราเปรมปรีดา เปรมปรีดา ยกโยธากลับบ้าน

  [Chorus]

  เราผองต้องถูกเกณฑ์จนการสู้รบจบยุติ

  เราแสนยินดี! เราแสนยินดี!

  มีมงกุฎผุดผ่องรอทหารในทัพทรงศรี

  เราจะมีชัยและใส่มันไม่ช้า

  3. ต่อสู้เพื่ออาณาจักรและโลกาคือไพรี

  เราแสนยินดี! เราแสนยินดี!

  ปลื้มที่ร่วมทัพเราจะขับขานคราจรลี

  เราจะพิชิตชัยแน่ในไม่ช้า

  ภัยอาจเรียงรายแต่ใยเราต้องกลัว?

  องค์หัวหน้าเยซูอยู่ใกล้ทุกครา

  พระองค์ทรงหนุนปลอบปกปักรักษา

  เราเปรมปรีดา เปรมปรีดา ยกโยธากลับบ้าน

  [Chorus]

  เราผองต้องถูกเกณฑ์จนการสู้รบจบยุติ

  เราแสนยินดี! เราแสนยินดี!

  มีมงกุฎผุดผ่องรอทหารในทัพทรงศรี

  เราจะมีชัยและใส่มันไม่ช้า

  เนื้อร้อง : นิรนาม, The New Golden Chain, นิวยอร์ค, 1866

  ทำนอง : วิลเลียม บี. แบรดเบอรี, 1816–1868

  ทิโมธี ฉบับที่สอง 2:3

  ทิโมธี ฉบับที่สอง 4:7–8

  เอเฟซัส 6:10–18