ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์
  Footnotes

  148

  ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

  แจ่มใส

  1. ฉันมีครอบครัวอยู่ในโลกนี้

  พวกเขาเเสนดีต่อฉัน

  ฉันต้องการมีชีวิตอยู่กับพวกเขาตลอดกาลนาน

  [Chorus]

  ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

  ทางเเผนบิดาสวรรค์

  ฉันต้องการอยู่กับครอบครัวฉันเองทุกเวลา

  เเละพระเจ้าทรงสอนวิธีเเก่ฉัน

  พระเจ้าทรงสอนวิธีเเก่ฉัน

  2. ขณะที่ฉันยังเยาว์วัยนัก

  ฉันจักเตรียมตัวอย่างดี

  เพื่อมีค่าควรเเต่งงานในพระวิหารตลอดกาลนาน

  [Chorus]

  ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์

  ทางเเผนบิดาสวรรค์

  ฉันต้องการอยู่กับครอบครัวฉันเองทุกเวลา

  เเละพระเจ้าทรงสอนวิธีเเก่ฉัน

  พระเจ้าทรงสอนวิธีเเก่ฉัน

  เนื้อร้อง : รูธ เอ็ม การ์ดเนอร์, เกิด 1927 © 1980 ศยส

  ทำนอง : เวนจา วาย วอทคินส์, เกิด 1938 © 1980 ศยส

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 138:47–48

  แอลมา 37:35