มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า
  Footnotes

  20

  มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า

  ปรีดา

  1. มาเถิดท่านลูกหลานพระเจ้า

  ร่วมกันเข้าเเซ่ซ้องขับขาน

  เปล่งเสียงร้องด้วยใจเบิกบาน

  เเด่พระผู้ไม่นานจะดรอง

  ในโลกนี้เมื่อมันถูกล้าง

  จากจุดด่างชั่วร้ายทั้งผอง

  เมื่อมนุษย์หยุดบาปเนืองนอง

  เเละจะปองรักมักสันติ

  2. โอเราคงสุขยินดีนัก

  เมื่อเราจักเห็นพระพู้ช่วย!

  เมื่อพระองด์ลงมาสดสวย

  เเล้วความชั่วจะม้วยลับลา

  โอเพลงไรเราจะร้องกู่

  เเด่พระผู้ช่วยเเละราชัน!

  โอรักไรจะครองชีวัน

  เมื่อดวามหวั่นกลัวคลายหายไป!

  3. เราจะขาวสกาวสดใส

  เราจะอยู่ในส้ตย์เเละเเสง

  เราจะร้องเพลงสรรเสริญเเรง

  จะโจษเเจ้งเปรมปรีดิ์ในใจ

  เเล้วโลกจะร้างห่างบาปผิด

  ทุกชีวิตพึ่งโลกอาศัย

  จะเนาในรักเเละวิไล

  เเล้วหท้ยจะล้ำสำราญ

  เนื้อร้อง : เจมส์ เอช. วอลลิส, 1861–1940

  ทำนอง : เพลงสเปน; เรียบเรียงโดย เบ็นจามิน คารร์, 1768–1831

  หลักคำสอนและพันธ สัญญา 133:25, 33, 56

  วิวรณ์ 7:9–17