ฉันเฝ้าพิศวง
  Footnotes

  89

  ฉันเฝ้าพิศวง

  คิดคำนึง

  1. ฉันเฝ้าพิศวงต่อความรักพระเยซูให้ฉัน

  ทั้งงงงันต่อพระคุณท่วมท้นที่พระองค์ประทาน

  ฉันสะท้านกายาเมื่อทราบว่าพระองค์วายเพื่อฉัน

  และเพื่อฉันคนบาปพระองค์ทนทุกข์หลั่งเลือดวายปราณ

  [Chorus]

  โอ้ช่างแสนอัศจรรย์พระองค์ทรงห่วงใยฉัน

  แม้วายชีวันทรงยอม

  โอ้ช่างแสนอัศจรรย์อัศจรรย์ต่อฉัน

  2. ฉันแปลกใจทำไมพระองค์ลาจากบัลลังก์มาเอื้อ

  เพื่อช่วยเหลือวิญญาณพาลพยศและเย่อหยิ่งอย่างฉัน

  ใยแบ่งปันรักล้นให้กับคนเหมือนดังเช่นตัวฉัน

  ใยพระองค์สามารถเป็นเจ้าของและไถ่และรับรอง

  [Chorus]

  โอ้ช่างแสนอัศจรรย์พระองค์ทรงห่วงใยฉัน

  แม้วายชีวันทรงยอม

  โอ้ช่างแสนอัศจรรย์อัศจรรย์ต่อฉัน

  3. ฉันนึกถึงพระหัตถ์ที่ถูกแทงเลือดไหลเพื่อไถ่ฉัน

  พระคุณและรักนั้นและพลีบูชาฉันลืมได้ไง?

  ไม่,ไม่,ฉันจะสรรเสริญบูชา ณ แท่นกรุณา

  จนกว่าถึงบัลลังก์ลาวัณย์เมื่อฉันนบซบพระบาท

  [Chorus]

  โอ้ช่างแสนอัศจรรย์พระองค์ทรงห่วงใยฉัน

  แม้วายชีวันทรงยอม

  โอ้ช่างแสนอัศจรรย์อัศจรรย์ต่อฉัน

  เนื้อร้องและทำนอง : ชาร์ลส เอช. เคเบรียล, 1856–1932

  โมไซยาห์ 3:5–8

  ยอห์น 15:13